Mærkesager til Regionen

Bevare de små sygehuse

De små sygehuse er ofte mere effektive og rentable end de store sygehuse.

Jeg vil arbejde for at økonomien og effektiviteten skal kunne måles og ses på de enkelte sygehuse.

Små sygehuse skal ikke sammenblandes og måles sammen med de store sygehuses afdelinger, for hvorfor skal man være effektive og økonomisk ansvarlig som lille sygehus, når det ikke kan måles.

O kr. til kunst

Sygehuse kan bruges som udstillingsvindue for kunstnere, der gratis vil kunne ophænge deres værker med prisskilte på de enkelte sygehuse. Så kan de besøgende og patienter se og købe kunst, hvis der er noget de synes godt om.

Alle midler der er til sygehuse skal bruges på udstyr og andet, der er til gavn for borgerne, det er kunst ikke.

Små doser medicin til at dække alle patienternes medicinbehov ved udskrivning

Patienter bliver udskrevet til kommunerne på alle tider af døgnet. Når borgeren kommer hjem til kommunen, skal kommunen have mulighed for at kunne skaffe borgerne deres medicin inden for 2-3 dage.

I dag er det sådant, at kommunens ansatte skal bruge meget tid, og dermed store omkostninger til følge, på at skaffe borgernes daglige medicin ved udskrivning, da borgeren kun får ny medicin med fra sygehuset i meget små doser. Ofte tager det meget lang tid, at få hentet borgerens medicin i hjemmet, eller via apotek og sundhedspersonalet bruger derfor meget tid på denne opgave, som de i stedet kunne bruge på modtagelse og rehabilitering af borgeren ved udskrivningen.

Mere politisk kontrol og styring med direktør og chef lønninger og aftrædelser

Regionens embedsmænd har haft en for slap holdning uden konsekvens, til alt for store lønaftaler og aftrædelser.

Jeg vil arbejde for at politikerne får mere indflydelse på ansættelser og aftrædelsesordninger ved ansættelse af chefer og direktører.

Vi har set for mange ansættelses skandaler, der politisk skulle være handlet på.

Bedre styring på Sygehusbyggerierne

Supersygehus
Jeg vil arbejde for, at der kommer mere politisk opmærksomhed på, at der opnås bedre styring af byggeriudgifterne. I udlandet kan man godt i dag lave sygehusbyggerier, der ikke overskrider budgetterne.

Vi har ikke råd til at miste flere sengepladser og afdelinger, fordi udgifterne løber løbsk.

Vi skal lære af de erfaringer udlandet har haft, så vi ikke begår de samme fejl, som de begik i starten. Vi skal tænke mere smart, og være åbne for nye byggeformer der er ikke så omkostningstunge.

Byggeri i Danmark, har i mange år været alt for konservativt, det er for dyrt og ikke effektivt nok.

Vi skal som region opføre bygninger, der er udført som fremtidens byggeri.

Bredere erhvervssatsning

I Odense og på Fyn, er robot området en kæmpe succes, der genererer arbejdspladser og stor vækst til Danmark. Det er direkte pinligt, at denne succes ikke er et satsningsområde i Region Syddanmark.

Jeg vil arbejde for at robotindustrien og hele robotområdet får større fokus, og mulighed for støttemidler fra Region Syddanmarks erhvervssatsninger.

Jeg er en politiker, der ikke er bange for at sige min mening, og ikke bange for at gå nye veje for at vise, at der er andre muligheder. Jeg vil vise, at man kan skabe forsvarlig økonomi, innovativ vækst og være klar til fremtiden.

Jeg kan som politiker ikke vide alt, men i de snart over 20 år hvor jeg har været politisk aktiv, har jeg fået opbygget et netværk af eksperter og folk med en ekspertise, der gør at jeg ikke tager embedsmændenes forklaringer for gode varer. Jeg sørger altid for, at alle sager og oplysninger bliver tjekket og undersøgt. Så med mig, vil i ikke få valgt en logrende skødehund, men en opmærksom vagthund, som er klar til kamp igen, hvis lukning af små sygehuse igen kommer på tale.

Derfor er der brug for en meget stærk Fynsk stemme, der kan brænde igennem.

Så vil du i regionen undgå sjusk og lusk, skal du stemme på mig, Carsten Kudsk.

facebook-knap_005

-->