Byråd

Nyborg kommune er med sin naturskønne og centrale beliggenhed, midt i landet et oplagt sted at bosætte sig.En gunstig infrastruktur sikrer let adgang til tog og motorvej.
Med en rejsetid på en time kan man fra Nyborg nå omkring 240.000 potentielle arbejdspladser.

Nyborg kommune har alle forudsætninger for at blive et sted, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd. Vi vil ikke kun være kendt som Danmark Riges Hjerte, men også som Danmarks Grønne Midtpunkt.

I det hele taget ser vi Fyn som et område med store muligheder. Det mere fleksible samfund og arbejdsmarked, de grønne ideer, de gode rammer om familie livet og de mange uligheder i fritiden passer til det, Fyn kan tilbyde.

I Dansk Folkeparti vil vi gribe chancen. Derfor siger vi:

Dansk Folkeparti ønsker et nyt fleksibelt pleje/ældrecenter med central beliggenhed i Nyborg. Centeret skal kunne tilpasses tidens aktuelle behov, så som rehabiliteringscenter, varmtvandstræning mm.

Varmvandstræning

Pleje/ældrecenter Nyborg
Her ser vi udsigten, som beboerne vil få fra det pleje/ældrecenter, som vi har planlagt kunne ligge i Nyborg.

Dansk Folkeparti ønsker at bevare gratis varmtvandstræning for alle over 65 år og alle kronisk syge.

Dansk Folkeparti kræver at ældremilliarderne fortsat skal blive hos de ældre.

Danske Folkeparti ønsker øget fokus på vores socialt udsatte børn og unge, så de også kan få mulighed for at deltage i en sports/fritidsaktivitet.

Dansk Folkeparti ønsker at forbedre de fysiske rammer på skolerne og dagtilbuddene for at højne arbejdsforholdene for brugerne. Særligt i Ullerslev og Ørbæk. Forbedringen gælder vedligeholdelse og udbygning af sikre skoleveje.

Dansk Folkeparti ønsker større fokus og respekt omkring de danske traditioner/værdier og højtider i kommunens skoler og institutioner. Og hermed fastholdelse af dansk madkultur.

Dansk Folkeparti vil arbejde for at højne og bedre kommunikationen mellem kommune og borger. Dansk Folkeparti ønsker, at alle vores borgere skal have en fair og ordentlig behandling. Vi ønsker flere tilfredshedsundersøgelser for at følge udviklingen.

Dansk Folkeparti ønsker fortsat øget fokus i forhold til flexjob og vil gerne være de bedste i landet til at få flere i flexjob. Vi ønsker at vores ledige, unge og folk med handicaps kommer i første række i stedet for flygtninge.

Dansk Folkeparti ønsker politiet tilbage til borgerne. Vi er imod den massive centralisering.

Vi har i de seneste år set, hvordan politiet er blevet fjernet mere og mere fra lokalområdet.
Dansk folkeparti ønsker udtrædelse af Udvikling Fyn for at tildele midlerne til kommunal erhvervsindsats, og samtidig ønsker vi et øget samarbejde på Østfyn med 1 fælles turistchef og 1 erhvervschef.

Dette for at booste erhvervslivet og turismen i Nyborg kommune.

Dansk Folkeparti…

Fordi politik skal føres for borgernes skyld!!

facebook-knap_005

-->